spacerspacer

Welkom bij de ResearchBriefing, de applicatie die helpt bij het opstellen van een briefingsdocument.

Als MOAlid kunt u met uw emailadres waarmee u ingeschreven staat bij de MOA inloggen. Op dit mailadres krijgt u vervolgens een sessie-sleutel gemaild waarop u kunt klikken om in te loggen.

Wat is het

Het research Briefings document is een leidraad voor een ieder die binnen zijn of haar organisatie te maken krijgt of heeft met het in kaart brengen van een marketingprobleem en daar een interne of externe partij over wil informeren en briefen.

De research briefing wordt (gelijktijdig) in twee versies opgesteld, namelijk voor intern en voor extern gebruik, bijvoorbeeld om te versturen naar het onderzoeksbureau. Aan het gebruik van de research briefing zijn geen kosten verbonden.

Waarom is het er

Binnen organisaties komt het vaak voor dat er buiten de marktonderzoekafdeling om ook andere disciplines bij het marktonderzoek probleem betrokken zijn. Dat kan zijn als product manager, category-, trafficmanager, communicatiemanager etc. Zij zijn over het algemeen geen routiniers in het opstellen van een overzichtelijk briefingsdocument voor de interne Marketing Intelligence /consumer insights waarin het (marketing) probleem wordt toegelicht.

Dit digitale Briefingsdocument is een praktische tool, zowel voor de ervaren als voor de minder geroutineerde bedrijfsonderzoeker, om gestructureerd het marketingprobleem in kaart te brengen, te formuleren en te archiveren. Op basis van een vraag en antwoord-spel worden in logische volgorde vragen gesteld en de bedoeling van die vraag desgewenst toegelicht. Aangegeven kan worden of de informatie alleen voor interne of ook voor externe partijen bestemd is. Via een eenvoudige handeling rolt er aan het slot een volledige briefing uit, waarvan het interne deel intern gedistribueerd kan worden en de externe versie naar de onderzoeksbureaus verstuurd kan worden. Alles vanuit één handeling, die ook weer eenvoudig aan te passen is.

Onderzoekbureaus hebben dan een min of meer volledig overzicht van achtergronden en doelstellingen van de opdrachtgever. Doordat veel van de kostenbepalende specificaties in het document benoemd (moeten) worden is een goede vergelijking van de aangeboden bureauoffertes/voorstellen tot onderzoek mogelijk.

Hoe te gebruiken

Het systeem werkt als een spoorboekje of als de kaart van de Parijse Metro. De gebruiker stapt in op zijn start station en de rijdende trein brengt de gebruiker automatisch langs alle tussenliggende stations.

Op deze stations worden vragen beantwoord, maar er zijn ook informatieborden, waarop de gebruiker een toelichting vindt op de gestelde vragen. De vragen worden op deze wijze altijd in de meest logische volgorde aan de gebruiker gesteld. Op het eindstation aangekomen en als alle stations zijn gepasseerd en dus de daarbij behorende vragen zijn verwerkt, is er een volledige briefing tot stand gekomen. Deze briefing kan verstuurd worden naar de beoogde partijen.

Vervolgens kan het document gearchiveerd worden door een door de gebruiker zelf te formuleren archiefsysteem. Eigen archiefsystemen kunnen zodoende ook op het briefingsdocument worden toegepast. Documenten kunnen worden opgehaald, gemodificeerd, afgerond indien dat nog niet was gedaan etc. Al deze functies zijn via de metro eenvoudig te bereiken! Net zoals voor de Parijse Metro is een handleiding niet nodig. Deze routeplanner wijst zich zelf de weg.